Affärer över gränserna

affärsmän internationellaNär man gör affärer händer det ofta att man får kontakt med ett internationellt företag. Det kan då skapa kommunikationsproblem om båda parter varken talar samma språk eller att de har två helt olika kulturer för hur man sköter jobbet. Någon som tog upp ämnet var forskaren Hofstedt som såg de olika kulturer i företaget IBM i olika länder. Han talade om kulturer som en gemensam riktning om hur man i en organisation strävar efter samma ideal och idéer. Han skilde på hög kontext kultur och låg kontext kultur som skulle skilja oss åt i hur vi bland annat kommunicerar med varandra. För förutom att prata olika språk så skiljer också vår uppfattning om hur man kommunicerar och hur mycket man säger.

Säger en sak, menar en annan

Ett exempel på hur man diskuterar olika är bland annat i affärer är när en Japansk affärsman skulle göra affärer med en engelsman. De håller ett möte där den engelska affärsmannen lägger fram sitt förslag och de diskuterar idéer. I slutet av mötet så skakar de hand och japanen säger ”det var intressant” och engelsmannen jublar inombords. När han senare återkopplar med japanen så finner han honom helt ointresserad av att skriva på något kontrakt eller avtal och avfärdar engelsmannen. Man kan då fråga sig vad som hände i denna situation och varför den verkar så solklar för en part men inte av den andre. Detta hände: Engelsmannen uppfattade japanens ”det var intressant” som en invit till en affär och kände sig hoppfull inför kontaktskrivandet och ansåg att affären var klar. I sin tur så avslutade japanen vänligt med bestämt affären på plats genom att säga att det var intressant men jag är inte intresserad och vart irriterad när engelsmannen envisades med att ringa och tjata på honom. I Japan som är en hög kontext kultur säger man inte allt utan antyder saker under ytan, medan i England så lägger man alla korten på bordet direkt då det är en låg kontext kultur. Ett sätt att undvika sådana liknande missförstånd är att läsa på om kulturer innan och att översätta alla avtal och texter som ska delas till deras språk via avison.se.