Arbetskläder – en rättighet

vård hemtjänst pensionärer - KopiaLika självklart som det är att en byggarbetare ska ha ordentliga arbetsskor från Arbetsbyxor.se på sig under arbetstid är det att låta sjukvårdspersonal inom hemtjänsten betala för sina arbetskläder själva – men är det verkligen i linje med vad arbetsmiljölagen föreskriver om god arbetsmiljö? Inte enligt fackförbundet Kommunal.

Debatten huruvida hemtjänsten ska förses med arbetskläder av sina arbetsgivare har pågått länge och nu har man äntligen kommit en bit på väg. Kammarrätten i Göteborg håller nämligen med om att det är arbetsgivaren som ska tillhandahålla, vilket betyder köpa och förse, hemtjänstpersonalen med arbetskläder – vilket var precis vad fackförbundet Kommunal yrkat på och nu fått rätt i. Dock ämnar Arbetsmiljöverket att överklaga domen så fort den vunnit lagakraft, men än så länge är lagen på Kommunals sida (Källa).

Vann kampen

Nu har Kommunal och hemtjänsten i Malmö vunnit i domstol men vägen till att få rätt har varit lång och prövande. Man fick till exempel avslag både hos den egna arbetsgivaren, Arbetsmiljöverket och slutligen hos Förvaltningsdomstolen, men när ärendet överklagades till Kammarrätten gick det bättre och man vann. Enligt fackförbundet är detta en stor seger och framgång inom branschen och nu hoppas man på att domen kommer lägga praxis för övriga kommuner i landet så att samtliga arbetsgivare tar ansvar för arbetsmiljö och smittrisk genom att tillhandahålla arbetskläder åt de anställda, skriver tidningen Skånskan. Och visst har de rätt i det som de säger för enligt Arbetsmiljölagen är det arbetsgivarens ansvar att se till att alla medarbetare har en god arbetsmiljö – och inom hemtjänsten är arbetskläder tillhandahållna av arbetsgivaren ett uppfyllande av lagens första paragraf som lyder:

”1 § Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö”