Arbetslivets ljuva delar

Att ha ett arbete är för de allra flesta en grundläggande förutsättning för att trivas i livet. Dels för att få en ekonomisk inkomst men även för att skapa en känsla av att man gör något för både samhället och sig själv. Att ha arbetskollegor och ett jobb är för många en viktig del av den man är. Studier har även visat på att just ens kollegor och hur väl man trivs på jobbet är vad som till stor del påverkar ens hälsa.

Vanligt med konferensresor

En av de största anledningarna till att ens arbetskamrater har vuxit i betydelse om man jämför mot hur det var förr, är att vi idag spenderar allt mer tid på våra arbetsplatser. Den största delen av våra timmar på dygnet spenderar vi just på arbetsplatsen, vilket gör att vårt privata liv på sätt och vis blir lidande. På så sätt blir kollegor ett allt större substitut från ens privata vänner. Något som gäller för många men naturligtvis inte är generellt för alla. Men det är även viktigt ur ett företagsperspektiv att de anställda kommer överens, då detta gör det lättare för verksamheten att nå sina mål och växa.
Metoderna för att skapa en trevlig stämning och sammanhållning är många. Allt från konferensresor till Alperna till regelbundna företagsfester och fikastunder. Att umgås med sina kollegor privat är dock ingen förutsättning för att komma överens med sina kollegor på arbetsplatsen. Vissa medarbetare tycker att det är viktigt med sin egen personliga sfär och vill gärna ha en tydlig gräns mellan arbetslivet och privatlivet, vilket är något som måste respekteras.