Att tänka på vid intervjun

Dags att avsluta studierna och börja söka jobb? Du är inte ensam och det är många som gruvar sig inför framtiden, dels för hur de ska klara sig ute i yrkeslivet, men också för att ens klara intervju för att få jobbet. Professionella rekryterare är något som idag ofta anställs externt och mer info om dem hittar du här. Du kan även gå via professionella rekryterare som ser dina kunskaper och matchar dig med ett lämpligt företag.

Viktigt är då att gå igenom några checkpunkter som kan vara en guide för hur du ska tänka innan, under och efter intervjun.

  • Förbered dig, studera företaget innan och visa att du är angelägen och lära dig mer
  • Tänk ut svaren innan du kommer till intervjun, ta hjälp av vänner och familj, hur är du som person, starka, svaga sidor, med mera.
  • Ta i hand och visa att du är tacksam att du fick komma, säg exempelvis ”tack för att du tar emot mig”
  • Cirkulera med ord som de använt vid sin ansökan om tjänsten
  • Tänk på kroppsspråket, korsa inte armar, sitt inte bakåtlutad, var framåt och öppen
  • Rabbla inte upp ditt CV under intervjun, ta upp de delar du är mest stolt över och lyft fram dessa
  • När du ska nämna dina svagheter, ge också en lösning på det för att visa att du är medveten och att du jobbar på det, exempelvis: ”Jag kan ha problem med att passa tider, MEN jag har ställt om klockan för att alltid vara ute i god tid.” Ingen är perfekt och ingen förväntar sig att du är det heller.
  • Var ödmjuk men låt dig inte köras över, ta plats och visa att du är en kraft att räkna med.
  • Tacka för möjligheten och hoppas på att få höra ifrån dem.