Även coacher behöver utbildning

En gång i tiden avgjorde vilket jobb man fick i stor utsträckning av vilket jobb ens föräldrar hade, förutsatt att man föddes som man. För kvinnor fanns det egentligen ingenting som skulle kunna kallas jobb i modern mening.

Förr i tiden

Ett exempel på hur ämbetsmän utsågs under Gustav Vasas tid och för lång tid därefter är släkten Brahe. Per Brahe den äldre innehade titeln riksdrots, som var det näst högsta ämbetet efter kungens, under åren 1569-89. Hans son Magnus Brahe innehade ämbetet från 1612 och fram till sin död 1633, och sju år därefter tog Magnus brorson, Per d.ä:s sonson Per Brahe den yngre vid som riksdrots. Man kan tycka att det är orättvist att titeln tycks ha gått mer eller mindre i arv inom en släkt, men man måste komma ihåg att adelns barn vid denna tid blev indragna tidigt i politiken, vare sig de ville det eller ej, och att de dessutom undervisades i flera språk från tidig ålder. De var därför antagligen de mest lämpliga kandidaterna.

Nuförtiden

Idag går de allra flesta i ungefär samma skolor, och det finns betydligt fler olika yrken att välja mellan än på medeltiden. Dessutom arbetar även kvinnorna inom produktions- och tjänstesektorn. Det här har gjort att det finns ett stort antal utbildningar att välja mellan, och även olika typer av coacher som kan hjälpa den som inte vet vilken utbildning han eller hon ska välja, eller av någon annan anledning känner sig vilse i tillvaron.

Men även coacher behöver utbildning, vilket gör att det har uppstått en marknad av meta-utbildningar och meta-rådgivning, för att coacherna ska bli bättre på att coacha.