Chefens utbildning viktig för företaget

Chefen är lagledaren som ska driva sitt team framåt, och för att lyckas med detta gäller det att chefen har rätt kompetens för att kunna motivera och engagera sina medarbetare på rätt sätt – så kanske är det dags att gå en kompetensutvecklande utbildning?

SSE Executive Education finns en rad olika utbildningar som syftar till att hjälpa chefer att utvecklas inom sina roller, både inom projektledning och ledarskap. Dessutom finns möjlighet att skräddarsy speciella utbildningar beroende på vilken typ av kompetens som efterfrågas. Och att chefen är utbildad kanske inte låter som en stor del i företagets utveckling, men det är det faktiskt – speciellt om man ska se till medarbetarnas trivsel på arbetsplatsen. I en undersökning som Dagens Media skriver om så är det nämligen chefen som är den avgörande nyckeln när det kommer till hur medarbetarna trivs på sitt jobb och är också den främsta faktorn när det kommer till om en medarbetare väljer att stanna eller söka sig vidare. Och är det något som de flesta är överens om så är det att företagen vinner på att ha så liten personalomsättning som möjligt för att maximera sina vinster.

Bättre med externa utbildningar för chefer och specialister

En sak som många arbetsplatser efterfrågar idag är digital kompetens, men få är duktiga på att internutbilda sina anställda och sina chefer på företagen skriver ComputerSweden. De kurser som ofta erbjuds får dessutom ofta tummen ner i betyg av de anställda som väl går de interna utbildningarna. Enligt tidningen så beskrivs de till 45 procent som ”värdelösa och tråkiga”, vilket ytterligare befäster en viktig ståndpunkt – låt en extern part utbilda både medarbetare och chefer för att få ett större engagemang och gehör. Smart kan vara att börja med att utbilda chefen, och här är några tips på bra egenskaper som en ledare eller chef bör ha vilket man också kan fokusera utbildningen kring:

  • Självförtroende – om dina kollegor ska tro på dig som chef måste du tro på dig själv.
  • Inspirationskälla – du ska kunna entusiasmera och inspirera dina kollegors inställning för uppgiften.
  • Kunna kommunicera – vara tydlig med vad du vill att teamet ska uppnå och vad som förväntas av dem.
  • Positiv – du ska vara den positiv som ser lösningar framför problem och också kunna sprida god stämning.
  • Våga vara ansvarig – du som chef är ytterst ansvarig för ditt team och deras leverans, så våga ta på dig ansvaret och stick inte huvudet i sanden under svårare perioder.