Diskutera psykisk ohälsa på konferensen

15502191-kontor-trotthetNär man är på konferens är det viktigt att diskutera det som företaget behöver jobba med, något som är viktigt och ligger i tiden. Psykisk ohälsa på arbetsplatsen och sjukskrivningar som sker på grund av detta ökar mer och mer vilket är något som alla verksamheter borde ta upp på tapeten. 

Det är viktigt att öppet på företagets konferens diskutera stress, psykisk ohälsa och sjukskrivningar för att kunna komma fram till förebyggande insatser. Att diskutera detta i en lugn miljö, som på http://www.hufvudstagard.se exempelvis, är att föredra.

Stor ökning av stressrelaterade sjukskrivningar

I och med den stora ökningen av stressrelaterade sjukskrivningar på arbetsplatser i hela landet så är det också viktigt att prata om på jobbet. På Gotland är exempelvis hela 40 procent av alla sjukskrivna det för just psykisk ohälsa, läs mer. Det har tidigare uppfattas som tabu att må psykiskt dåligt, men det är något som verkligen måste ändras. En majoritet av alla diagnoser som sätts relaterade till psykisk ohälsa är reaktioner som kommit av mycket stress, skriver Expressen i en artikel. Och stressen är en del av vardagen idag. Den moderna människan lever ett liv med mycket stress och press och ett otroligt högt tempo, inte minst på arbetsplatsen. Detta leder till att vi blir allt mer stressade och varje arbetsgivare måste ta sitt ansvar och aktivt påbörja ett förebyggande arbete mot det, där att prata om det hela med alla medarbetare faktiskt är ett steg i processen. Och den psykiska ohälsan relaterad till stress ökar som mest bland kvinnor.

”Den dubbla arbetsbördan som kvinnor ofta har, för hem och barn och för arbetet, ökar risken för sjukskrivning. Det har blivit svårare att kombinera arbete och familj”, säger Ulrik Lidwall, analytiker på Försäkringskassan till DN.