Knepen för trivsam arbetsplats

De flesta av oss jobbar den större delen av vår vakna tid. Därför är det oerhört viktigt att vi trivs på vårt jobb. En bra och trivsam arbetsplats skapas både genom att förbättra den psykosociala och den fysiska arbetsmiljön.

4394238-kontor-2

Nu har Sveriges bästa arbetsplatser utsetts, rapporterar Svenska dagbladet. Det är med hjälp av medarbetarundersökningar som tre olika stora bolag har korats. Bolagen har själva fått anmäla sig till tävlingen och underlaget för bedömningen är alltså resultatet från medarbetarundersökningarna och en egen presentation av hur bolaget arbetar för medarbetarna. De företag som vunnit har gemensamt att de är arbetsplatser där det finns tillit. Man kan lita på sina chefer och man känner sig sedd och hörd.

Ledarskapet är viktigt

Tilliten är förstås en viktig byggsten när det kommer till en bra arbetsplats. Men det finns en hel del andra faktorer som gärna får finnas på plats. Bland annat tipsar en expert på dn.se om att bra ledarskap är viktigt. Ledarskapet kan handla om att kunna peka ut färdriktningen, hålla dörren öppen för samtal och att kommunicera tydligt. Viktigt är även att skapa en delaktighet hos de anställda och låta dem få chansen att utveckla nya kompetenser. Dessa faktorer handlar om den psykosociala arbetsmiljön men sedan finns det såklart även saker man kan göra i den fysiska arbetsmiljön som kan göra att medarbetarna trivs bättre.

Förbättra den fysiska arbetsmiljön

Exempelvis kan man erbjuda god mat på jobbet som gör att medarbetarna känner att man bryr sig och som gör att de orkar jobba en hel arbetsdag. Det handlar även om att ha en ergonomisk arbetsplats som belastar kroppen så lite som möjligt. Har man ett kontorsjobb där man sitter framför datorn mycket behöver man exempelvis ha en skön stol, ett höj- och sänkbart bord och en datorskärm som är skarp och inte orsakar problem med ögonen. Läs mer. Sitter man i ett öppet kontorslandskap kan en bättre och trivsammare arbetsplats skapas genom exempelvis tjocka mattor och skärmar som gör att buller dämpas.