Lika lön för lika arbete?

Lönekartläggning är inte bara viktigt, det är ett måste för alla arbetsgivare som har mer än tio anställda. Fortfarande är löneskillnaderna mellan kvinnor och män stora i Sverige.  

 

olika lönVad är viktigast på jobbet för svenskarna? Kollegor och bra chefer finns i toppen. Då krävs det att arbetsplatsen har en rättvis, jämlik och jämställd stämning. Det uppnår du bland annat med lika lön för lika arbete. Kartlägg lönerna med Aditro löneservice, läs mer om detta här.

 

Stora skillnader i lön

Även om det skett mycket på lönefronten de senaste 20 åren är skillnaderna mellan män och kvinnor när det kommer till lönenivå fortfarande stor. Kvinnor tjänar helt enkelt mindre än sina manliga motsvarigheter på kontor och andra arbetsplatser. Trots att de utför samma arbete och har likvärdig utbildning. Exakt samma kanske till och med. Det är en strukturell orättvisa som du som arbetsgivare måste arbeta för att stävja, bland annat med lönekartläggning. Detta går att läsa bland annat på Diskrimineringsombudsmannens hemsida:

 

Alla arbetsgivare ska göra en lönekartläggning varje år. Om du har mer än tio anställda ska du även dokumentera arbetet med kartläggningen. Syftet med kartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män – Diskrimineringsombudsmannen

 

Det handlar alltså om att stävja alla osakliga skillnader i lön och löneförmåner som finns mellan män och kvinnor på samma arbetsplats. Samtidigt går det att läsa i Metro att kvinnor de facto jobbar gratis efter klockan 16:02 varje dag, samt bara får ut 67 procent av mäns pension. Det går helt enkelt inte ihop med det jämställda samhälle många påstår att vi redan lever i. Det är väldigt orättvist fortfarande.

 

Mer om löneskillnader kan du läsa om här.