Nya regler i arbetsmiljö

Något som är av det absolut viktigaste på en arbetsplats är att arbetsmiljön är god, och det är något som Arbetsmiljöverket dagligen arbetar för att förbättra hos alla landets företag genom sitt arbete – och nu för 2016 har man tagit beslut om en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Tidigare är det statuerat att möjligheten att arbeta i en god arbetsmiljö är A och O på en arbetsplats för att en medarbetare ska må bra, och visst finns det många komponenter som bidrar till denna goda miljö. Till exempel är olika förmåner räknade hit såsom friskvårdsbidrag, möjligheten att röra på sig under arbetstid och saker såsom kontorsmöblerna man sitter på viktiga. Men nu har Arbetsmiljöverket lagt till ytterligare punkter för företagen att ta hänsyn till rörande arbetsmiljön för att få sina anställda att må bättre och bland dessa finns också den sociala arbetsmiljön – något man inte haft med på samma sätt tidigare.

Detta är nytt från Arbetsmiljöverket

företag timglas jobb arbeteEnligt Arbetsmiljöverkets nya föreskrift har arbetsgivaren fått en hel del nya arbetsområden gällande arbetsmiljön att ansvara för. Till exempel är det upp till arbetsgivaren att se till så de anställda inte får en ohälsosam arbetsbelastning vilket betyder att resurserna ska anpassas efter de krav som arbetstagarens arbete kräver. Och för detta måste arbetsgivaren arbeta förebyggande genom att exempelvis implementera åtgärder för att ändra arbetssättet eller kanske ändra prioriteringsordning på arbetsuppgifterna så medarbetaren har möjlighet att återhämta sig – precis som nästa steg också handlar om återhämtning för den anställde eftersom denna punk avser arbetsgivarens ansvar att se till att arbetstiden inte skapar ohälsosamma effekter för den anställde. Arbetssätt som är fastställda att skapa ohälsa är exempelvis skift, nattpass, delade arbetspass och att vara nåbar och tillgänglig dygnet runt, oavsett om man är på arbetsplatsen eller hemma. Slutligen vill Arbetsmiljöverket också trycka på företagens och arbetsgivarens ansvar att motverka särbehandling på arbetsplatsen. Vad man vill med denna punkt är att företag ska upprätta en policy som tydligt klargör att kränkande särbehandling i arbetet inte får förekomma och också ha riktlinjer för hur detta ska åtgärdas – det är nämligen vanligare än man tror att detta förekommer på arbetsplatser och därför vill Arbetsmiljöverket verkligen se en förändring på området.

Dessa regler ovan börjar gälla från och med den 31 mars 2016.