Rörelse på arbetsplatsen

Det finns olika åsikter kring vad på ett kontor som är det bästa för att personalen ska jobba bra och trivas. Vissa anser att öppna landskap är det viktigaste, eftersom det ger en överblick kring det pågående arbetet och skapar bättre kontakt mellan kollegorna. Vissa anser dock att öppna landskap inte är bra i och med svårigheter att koncentrera sig och ser hellre att de anställda sitter i olika rum alternativt är ordentligt avskärmade i bås. Men nu har även ett nytt alternativ dykt upp – ett alternativ som innebär att den anställda inte får sitta still. Det må låta galet, men det kan mycket väl bli verklighet på företaget Cybercom vilket man skriver om i en artikel här. Idén handlar om att inte ha fasta arbetsplatser och det främst för att gynna hälsan.Och liknande idéer och tankar för kontorslösningar kommer säkerligen att sprida sig ännu mer under 2015. Det har ju varit en hälsotrend de senaste åren och det innebär självfallet att även vår kontorsinredning påverkas. Det finns ju faktiskt otroligt mycket möjligheter för variation på kontor, speciellt om en ser till olika avskärmningar, ljudabsorbenter, höj och sänkbara skrivbord med mera. Kolla in på Offix för att inspireras ytterligare av möjligheterna.

Löparband och friskvårdsbidrag

Utöver att rörelse är i fokus på Cybercom har de även löparband i mötesrummen och kaffemaskinerna och skrivare står på ett ställe längre bort – så att de anställda ska tvingas röra på sig. Självklart erbjuder de även friskvård till sina anställda. Ett friskvårdsbidrag kan gå från 500 kronor upp till 5000 kronor och med tanke på hur mycket de kostar att ha ett gymkort kan en anse att det senare beloppet är att föredra. Då kan den anställda även nyttja det för en massage om han eller hon är stel i kroppen. Mer om Friskvårdsbidraget kan du läsa om i denna artikel från Göteborgs Posten. Cybercom är dock också noga med att detta inte handlar om tvång och att alla ska röra på sig efter egen förmåga. Det de vill göra är att erbjuda möjligheten att röra på sig snarare än att tvinga de anställda.

http://www.dreamstime.com/-image22300419