Så är du en bra chef för Millennials

Har du många unga Millennials anställda på ditt jobb som du ska chefa över och leda i det vardagliga arbetet? Då finns det en hel del saker du bör ha koll på för att bli den bästa chef du kan bli. Här är några tips på hur du blir en bättre chef och hur du ska göra för att leda unga talanger mot framgång.

Har du ibland känt att du vill utvecklas som chef genom att gå en bra chefsutbildning inom ett visst ämne så är du inte ensam. Många chefer känner att de saknar vissa av kunskaperna för att göra ett bra jobb, men som tur är finns det en hel del saker du kan göra för att bättra ditt chefskap – vilket är speciellt viktigt om det är Millennials som du ska leda.

Så leder du Millennials

Den senaste generationen av unga talanger befinner sig just nu på väg in eller på arbetsmarknaden, och detta är nog den svåraste gruppen av dem alla att chefa över: nämligen Millennials eller generation Y. Dessa är födda mellan åren 1980–2000 och har växt upp med den teknik och utveckling som för många äldre fortfarande känns främmande och nymodig. Likaså är många uppväxta med en stark känsla av att ha rätt till materiella ting och löneökningar utan att ha gjort sig förtjänta av det, vilket också gett denna generation ett generellt dåligt rykte. Men som tur ät finns det knep att ta till för att få även dessa unga att nå sin fulla potential. Det är bara att de behöver en extra knuff för att göra just detta, skriver tidningen Chef och delar med sig av några handfasta tips på hur du kan göra för att motivera och leda dessa på arbetsplatsen.

  1. Håll organisationen platt – strunta i hierarkiska traditioner där det finns en kedja av vem man ska vända sig till oavsett fråga och låt i stället din Millennial få vända sig till den person som är för uppgiften mest relevant, det gör att arbetet både går fortare och kunskapen maximeras.
  2. Ge praktisk handledning – har arbetsuppgiften ett syfte så ska syftet vara tydligt, en Millennial vill känna att arbetet denne gör är betydelsefullt och vill förstå helheten så se till att alltid vara tydlig och kunna förklara på ett pedagogiskt vis för att skapa samband mellan lärande och handling. Visa först och låt Millennialsen testa sen.
  3. Snabb feedback är ett måste – vill du behålla din Millennial på arbetsplatsen är det viktigt att du håller kontinuerliga avstämningar, berömmer och feedbackar dennes arbete, en Millennial vill känna att denne blir sedd och att deras jobb är meningsfullt. Löpande kommunikation är en nyckel att ta vara på!