Så lockar du personal

Den svenska arbetsmarknaden har stora utmaningar: å ena sida problematiken för snabbväxande företag att hitta rätt arbetskraft, å andra sidan ett ökande antal marginaliserade grupper av långtidsarbetslösa. Problematiken är känd och dessvärre inget som löser sig över en natt. Företag som befinner sig i tillväxtfas har dock goda orsaker att vara på tårna när det gäller att både locka och behålla sina talanger.

De senaste åren har employer branding blivit mera regel än undantag åtminstone hos merparten större svenska börsbolag, institutioner och övriga organisationer med rekryteringsbehov. Snabbrepris för den oinsatte: employer branding handlar precis som namnet antyder om att företag månar om att skapa en god bild av företagets varumärket, primärt utifrån ett anställningsperspektiv. Employer branding är för de flesta bolag synonymt med att få arbetssökarna att välja ditt företag genom att skilja sig ur mängden på ett överraskande och positivt sätt.

“Culture eats strategy for breakfast”

“Culture eats strategy for breakfast” – hört den förut kanske? Sällan är den så applicerbar som när det kommer till employer branding. Det riktiga arbetet med att attrahera talanger och vårda den befintliga personalen handlar givetvis om djupare ting än kommunikationsavdelningens ansträngningar.

Checklista, fungerar employer brandingen i praktiken

Oavsett vilket företagets kärnvärden, vision och mission är så är det till syvende och sist i vardagen som talangerna bedömer, granskar och utvärderar om företaget de arbetar på lever upp till sina löften eller ej. Här nedan hittar du några punkter att inkludera i det fortsatta arbetet med employer branding:

  • Hur säkerställer företaget att kärnvärdena faktiskt manifesteras genom praktisk handling i vardagen?
  • Vilka mätpunkter säkerställer att samtliga medarbetare får komma till tals och bidra med sin åsikt i det interna arbetet med företagskulturen?
  • Vem ansvarar ytterst för “walk the talk” i organisationen? Tänk på att det förändring kan komma både underifrån och från sidan – det är inte nödvändigtvis det mest lyckade alternativet att låta vd och ledning predika till de undre leden om hur verkligheten ska se ut. I slutänden är det de anställda som avgör hur den ser ut.
  • Finns det en konkret plan för hur missnöje ska hanteras? Kom ihåg att inte mindre än var tredje person  byter jobb på grund av chefen. Säkerställ säkra forum för att hantera känsliga dialoger så ökar du chansen att behålla duktig personal!