Språk viktigt vid utlandsaffärer

En utav de viktigaste ingredienserna när det handlar om att göra affärer utomlands är att kunna många främmande språk. De här kunskaperna har länge undervärderats och vi svenskar är speciellt dåliga på att lära oss språk utöver engelskan.

Det händer ofta att man gör affärer utomlands och då är det viktigt att vara medveten om att andra länder har annan affärsetikett och andra sätt att kommunicera olika saker. Har man koll på detta, kan det göra så att man ror hem en affär som man kanske hade förlorat om man inte haft kunskaperna. Ytterligare något som kan hjälpa en att vinna affärer utomlands är att man har stora språkkunskaper.

Språket är grundsten2022759-speech-bubble-welcome-in-different-languages

I Svenska Dagbladet kan man läsa att just språkkunskaper är väldigt undervärderade och de flesta företag har mycket att vinna på att de anställda pratar fler språk än bara svenska och engelska. Forskare säger att den som gör mycket affärer utomlands tjänar på att tala tre eller fyra främmande språk. Så vill man som företag expandera internationellt, gäller det att kunna de aktuella ländernas språk. Detta gäller speciellt i länder som är i tillväxt, där regimen antingen är eller har varit auktoritär. I dessa länder finns en brist på tillit och språket blir en grundsten när människor inte vågar lite på institutioner. Genom att lära sig sina potentiella partners språk visar man respekt och att man tänker långsiktigt.

Svenskarna inte intresserade

Det finns en mängd studier och undersökningar som visar att språket har stor betydelse vid affärer. Enligt en studie förlorar medelstora företag flera miljarder euro per år för att de inte talat språket där de försökt göra affärer. Forskare är oroliga för att svenska företag halkar efter på området. Vi svenskar fokuserar mycket på att vi pratar väldigt bra engelska men vi missar betydelsen av att kunna andra språk. Som sagt fungerar det inte överallt att endast vara bra på engelska. Det ser inte heller ljust ut för oss svenskar när det kommer till att lära oss fler språk än engelska. Enligt en undersökning är vi den befolkning inom EU som är minst intresserade av att lära oss ett andra främmande språk.