Syns med rätt reklam på rätt plats

Att synas på rätt sätt är bra, men om man bryter mot marknadsföringsetiken kan man bli fälld av Reklamombudsmannen.

marketingEtt bra sätt att synas på som företag är genom att delta i mässor. När man ställt upp en banner med sitt företagsnamn, har representanter på plats och godis att bjuda på kommer det allt som oftast personer fram och pratar, kanske framtida kunder eller medarbetare. Det gäller bara att verkligen ha rätt profilprodukter med reklam så att man syns, det kan vara i form av profilartiklar som reklampennor, anteckningsblock med företagsnamnet på, ballonger, dekaler och liknande. Fantasin är egentligen den enda begränsningen. När går det dock för långt?

Då sätter Reklamombudsmannen ner foten

Om det är svårt för en mottagare att identifiera reklam som reklam, till exempel i Instagramflödet eller på Youtube, kan personen som lagt ut inlägget fällas i Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON). I magasinet Resumé går det att läsa om hur välkända profiler som Amanda Schulman och Isabella Löwengrip samt Elin Lewenhaupt fällts för inlägg som inte har haft en tydlig reklammarkering trots att de promotar något. Som mottagare ska man helt enkelt veta om att innehållet man ser är av kommersiell karaktär, det ska framgå direkt i början av en text, video eller låtslinga.

Inte första gången Blondinbella fällts

Isabella Löwengrip, eller Blondinbella som hon även är känd som, har fällts flera gånger för så kallad smygreklam i sina egna sociala medier. Oftast är det så att hon gjort reklam för sina egna produkter från märken LCC på Snapchat och på sin blogg. Det brukar handla om bristande annonsmärkning, som nämnt ovan. Mer om det går även att läsa om här.

Vill man veta mer om Stiftelsen Reklamombudsmannen går det väl att läsa om det på den tillhörande hemsidan. Där står det vidare att det är näringslivets egna reglering som prövar anmäld reklam med två instanser: Reklamombudsmannen (RO) och Reklamombudsmannens Opinionsnämnd (RON). RO och RON prövar alltså kommersiell reklam riktad mot den svenska marknaden, som den som influencers på Instagram och Facebook lägger ut. De vägleder även marknadens aktörer i vad som är god marknadsföringsetik och vad som tvärt om, inte är god etik på marknaden.

Några som har blivit fällda är alltså:

  • Amanda Schulman
  • Isabella Löwengrip
  • Rebeca Fredriksson
  • Elin Löwenhaupt