Vad kan en coach bidra med?

En coach kan sporra nästan vem som helst till att göra ett bättre jobb. För att bli en riktigt bra coach bör man först genomgå en coachutbildning. Där blir man så att säga coachad av en coach-coach, vilket gör att man får feedback på sitt eget coachande, något som sedan kan göra att man blir bättre på att coacha andra.

Man har nämligen funnit att alla kan bli bättre i sin yrkesutövning om de blir coachade. I en artikel i tidskriften the New Yorker nyligen berättades om kirurgen Atul Gawande, som bjöd in en av sina gamla lärare från kirurgutbildningen att bli hans kirurgcoach. Under den första operation som coachen, Robert Osteen, bevittnade tyckte Gawande att han själv lyckades mycket väl med operationen, och det var dessutom en form av kirurgi som låg utanför Osteens expertisområde. Trots detta hade Osteen en hel del förslag på saker som Gawande hade kunnat göra bättre.

Egentligen är det inte så konstigt, med tanke på att Usain Bolt och Anne-Sofie von Otter har coacher, att även vanliga dödliga kan dra nytta av att coachas. När en ny undervisningsteknik introduceras på en skola av en lärare som coachar sina kollegor kommer 90 % av kollegiet att ta till sig den nya metoden, till skillnad från bara 20 % om den introduceras på annat sätt.