Vad kännetecknar en bra chef?

Vad kännetecknar en bra chef? Det finns många åsikter om det, och ofta är det ett stort ansvar att vara chef. Man kan lätt känna stor press att göra allt rätt, i tid och på bästa sätt. Något som kan rekommenderas i det fallet är att skaffa sig en coach i chefsutveckling. Med en sådan lär man sig att bli en bättre chef, samtidigt som man ändå har tid över till annat. Man lär sig planera sin tid, helt enkelt.

Lite mer om vad chefscoaching innebär

Du blir tilldelad en affärscoach som du träffar vid 10 tillfällen under 6-8 månader. Denne kommer med många tankeprovocerande insikter, genom vilka du genomgår en förändring som leder till nya mål. Processen att ändra invanda beteenden tar omkring 3-4 månader, sedan är man en ny människa – eller chef, kanske vi ska säga! Vanliga problem man kan ha är exempelvis:

  • ”Jag hinner inte med och hittar ingen balans. Jag jobbar jämt!” Med hjälp av en affärscoach kommer du efter 6 månader göra det du vill – och vilja göra det du gör!  Först när man hittar bakomliggande orsaker till ens handlande kan man göra något åt det.
  • ”Jag känner av en enorm stress på jobbet.” Med en coach lär du dig att ta ansvaret över dig själv och ditt arbetsliv igen. Du får en grundläggande analys på din stressnivå, och vad som orsakar dig mest stress. Sedan skapar du och din coach tillsammans ett nytt sätt att arbeta och leva på, allt skräddarsytt efter dig och dina behov.