Vikten av rätt skor på jobbet

Att använda rätt skor i arbetet är viktigare än vad du tror. För vissa yrken där det krävs stålhätta kan du kanske tro att det enbart handlar om att ha ett skydd för att undvika skador, men resten av skon har större betydelse än vad många tror eller tänker på.

Det finns många yrken som ställer särskilda krav på vilka skor som måste användas:

  • Byggindustrin och tunga arbeten kan kräva stålhätta
  • Vårdyrken kan ha sina egna regler i och med hygien
  • Rättsväsendet kan ställa krav på skor som måste matcha uniformen

Vad ska du tänka på om arbetsskor?

Säkerhetsstövlar och byxor från en fabrik/industriarbetare.I vissa fall tillhandahåller arbetsgivaren arbetsskor men det finns arbeten där arbetstagaren själv får stå för sina skor. Oavsett vem som köper de skor som används finns det en hel del viktiga aspekter att ta hänsyn till. För det första får du utesluta alla skor som inte följer de riktlinjer som arbetsplatsen kräver. Finns det till exempel krav på utseende måste du först utesluta alla skor som inte passar in på det kravet. Därefter får du ta hänsyn till hur mycket pengar som budgeten tillåter att du spenderar och filtrera bort alla skor som inte faller inom den budgetramen. Sedan kommer du in på det som är bland det absolut viktigaste, ergonomin. När du har alla förutsättningar klara för dig återstår endast bekvämligheten och nyttan att ta hänsyn till. För en arbetsgivare som tillhandahåller arbetsskor till sina anställda kan det vara en bra ide att spendera mer pengar än vad du kanske hade tänkt för att få riktigt bra skor. I det långa loppet kan de pengarna sparas in och mer därtill genom minskade sjukskrivningar.

Hur hänger skor och sjukskrivningar ihop?

Det har bevisats genom forskning att de skor du har i stor utsträckning påverkar hur stor belastning som läggs på exempelvis ryggen. Många sjukskrivningar på grund av ryggproblem går därför att undvika med rätt utformade skor. För att inte tala om vilken enorm skillnad det kommer att göra för individen senare i livet när denne inte har haft lika stora påfrestningar på kroppen som andra inom samma yrke har haft, tack vare den sorts skor som använts. Du kan utan tvekan se att valet av skor till arbetslivet är betydligt viktigare än vad många tror.