Vikten av välmående personal

Det är mycket inom ett företag som bidrar till ett bra företagsklimat och att de anställda ska trivas. I grunden kommer det alltid att gå bättre för företaget om personalen mår bra, mot om de inte skulle trivas speciellt bra.

Alla arbetsplatser skiljer sig åt på olika sätt. Men trots detta är det betydligt vanligare idag med kontorsmiljöer där de anställda sitter och arbetar framför datorer hela dagarna, mot hur vanligt detta var för 60 år sedan. Extra vanligt är kontorsarbeten i landets större städer som Stockholm, Göteborg och Malmö. Att sitta stilla skapar andra förutsättningar mot att röra på sig med under arbetsdagarna. Människans kropp är skapt för att röra på sig och att få arbeta fysiskt, men inte för alltför monotona eller statiska arbetsuppgifter som har blivit med dagens teknik.  Därför blir det extra viktigt att träna och röra på sig i vardagen.

Satsa på massage

Ett sätt att se till att de anställda mår bra är att verkligen satsa på företagsvården inom företaget. Företagsvård handlar inte bara om att de anställda ska få köpa ett träningskort på ett gym utan innefattas även av massage. De större företagen har ofta en egen avdelning för detta, men för de mindre företagen kan man behöva söka efter någon att samarbeta med. Söker man på nätet efter exempelvis företagsmassage i Stockholm, hittar man fort alternativ för just ens eget företag. Ser företaget till att ordna företagsmassagen så kan de anställda sedan under vissa tidsperioder själva boka in en tid som passar dem och ta en kort paus under en arbetsdag för att få lite välbehövlig massage. Något som kan påverka hela företaget positivt i längden och dessutom minska risken för sjukskrivningar.